TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ TÂY HÀ ngày 25/7

Written By nguyễn công on 7.29.2014 | 11:12

Thang máy chung cư Tây Hà Tower

Thang máy chung cư Tây Hà Tower
Thang máy chung cư Tây Hà Tower

Cửa kính chung cư tây hà

Lan can chung cư Tây Hà Tower

Lan can chung cư Tây Hà Tower